Sikkerhet og personvern

Znorky AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen. I denne personvernerklæringen forklarer vi hva slags personopplysninger vi lagrer, hvordan vi behandler de og hvor lenge vi lagrer de.

Personopplysninger vi samler inn og behandler

Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger:

– Grunnleggende informasjon: navn, fødselsdato

– Kontaktinformasjon: adresse, telefonnummer, epostadresse

– Konto og profilinformasjon: Innstillinger, preferanser,

– Betalingsinformasjon: Transaksjonsinformasjon, betalingsmiddel

– Kundehistorikk og kundeengasjement: bestillings- og leveringsopplysninger, handlekurvbevegelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformasjon,

– Kundehistorikk og kundeengasjement: aktive produkter og avtaler samt produkter og tjenester du har hatt tidligere, hvor mye og hvor ofte de brukes, status på produkter/tjenester,

– Kundeaktivitet: lese- og handlingshistorikk fra app, nettsider eller elektronisk kommunikasjon vi sender ut. Samt teknisk informasjon om enhetene du bruker

– Cookies: se vår informasjon om cookies

 

Personopplysningene samles i de fleste tilfeller inn direkte fra deg eller de genereres i forbindelse med at du bruker våre tjenester og produkter. Når vi henter personopplysninger fra andre kilder, henter vi personopplysninger fra følgende kilder: Vipps.

 

Hvordan vi bruker personopplysningene

Levering av tjeneste/avtaleinngåelse

Vi bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre avtaler med deg, det vil si når du har bestilt et produkt eller en tjeneste fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Administrasjon av kundeforhold

Vi bruker dine personopplysninger til å administrere vårt kundeforhold med deg. Det kan for eksempel være kundeservice, klagebehandling og feilretting vedrørende ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg.

Analyse, forretningsutvikling og forbedring av tjenester

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre tjenester og produkter. Mye av dette arbeidet innebærer å analysere ulike former for personopplysninger, som for eksempel kundeaktivitet, kundehistorikk og konto og profilinformasjon. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Tilpasset brukeropplevelse

Vi tilpasser brukeropplevelsen og kommunikasjonen til ditt kundeforhold og dette bruker vi personopplysninger til. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Salg og markedsføring

Vi bruker personopplysninger i forbindelse med salg og markedsføring av våre produkter og tjenester, for eksempel ved at du mottar epost fra oss. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse. Du har mulighet å reservere deg fra deler av denne behandlingen ved å, for eksempel, reservere deg fra å motta epost fra oss. I tillegg til dette kan vi også be deg om samtykke til å bruke dine personopplysninger til såkalt profilering, hvor vi utleder interesser og behov på bakgrunn av dine personopplysninger. Hensikten med profilering vil være at markedsføringen vår skal bli mer relevant.

Systemovervåking, feilretting mm.

Vi overvåker våre systemer etter feil og problemer. En del av disse prosessene innebærer lagring og behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Sikkerhet, avdekking av svindel og kriminelle handlinger

Vi behandler personopplysninger i vårt arbeid med å beskytte våre brukere og oss selv mot svindelaktivitet, misbruk og kriminelle handlinger. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse.

Overholde rettslige forpliktelser

I enkelte tilfeller er vi pålagt å behandle personopplysninger av hensyn til andre rettslige forpliktelser. Et eksempel på dette er informasjon knyttet til salg, som vi er pliktig til å regnskapsføre og oppbevare i henhold til bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger til dette formålet er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler oss.

Dine rettigheter

Rett til innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å bruke innsynsretten din.

Rett til korrigering av personopplysninger

Du har rett til å be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

Retten til sletting av personopplysninger

Du har rett til å få dine personopplysninger slettet uten ugrunnet opphold. Du kan derfor når som helst be oss slette opplysninger om deg selv. Men merk at informasjon som vi er pålagt beholde av hensyn til andre rettslige forpliktelser (som fore eksempel bokføringsloven) ikke vil bli slettet.

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Dette gjør du ved å administrere samtykker eller reservasjoner i våre løsninger.

Dataportabilitet

Du har rett til å få utlevert dine personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Ta kontakt på epostadressen ovenfor for å få utlevert dine personopplysninger.

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet.

Bruk av Tredjepartsverktøy for Analyse og Annonsering

Vi bruker en rekke tredjeparts verktøy for å forstå hvordan besøkende interagerer med nettstedet vårt og for å tilpasse annonsering basert på dine interesser. Her er en oversikt over disse verktøyene og hvordan de behandler dine personopplysninger.

 

Posthog

Posthog er en plattform for brukeranalyse som hjelper oss å forstå hvordan besøkende bruker nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn er lagret i EU, og inneholder detaljer om hvordan du navigerer på nettstedet, hvilke sider du ser på, hvor lenge du bruker på nettstedet og teknisk informasjon om enheten og nettleseren du bruker.

Piwik Pro

Piwik Pro er en annen brukeranalyseplattform vi bruker. Som med Posthog, lagrer Piwik Pro dataene dine i EU. Piwik Pro kan samle informasjon om dine besøk, inkludert hvor du kom fra (f.eks. en søkeside), hva du så på, hva du klikket på, og teknisk informasjon om enheten og nettleseren du bruker. Hvis du ikke gir samtykke, vil Piwik Pro bare lagre anonymisert data.

Facebook

Vi bruker Facebooks verktøy for å vise deg annonser som er relevante for dine interesser. Facebook kan samle informasjon om din bruk av nettstedet vårt, inkludert hvilke sider du besøker, hvilke annonser du ser på, og annen handlinger du tar. Disse dataene kan inneholde personlig identifiserbar informasjon, som IP-adresse, unike identifikatorer, nettleserinformasjon, og kan også brukes til å lage en profil av dine interesser for målrettet annonsering. Facebook lagrer disse dataene i USA.

Google Ads

Google Ads er et annet verktøy vi bruker for å vise deg tilpassede annonser basert på dine interesser og tidligere nettaktivitet. Google Ads samler informasjon om dine besøk på nettstedet vårt, som kan inkludere personlig identifiserbar informasjon som IP-adresse, unike identifikatorer, og nettleserinformasjon. Denne informasjonen brukes til å lage en profil av dine interesser for å gi deg mer relevante annonser. Google lagrer disse dataene i USA.

Yotpo

Yotpo er et verktøy vi bruker for å samle inn og vise produktanmeldelser og rangeringer. Yotpo samler inn personopplysninger som navn, e-postadresse, og din tilbakemelding hvis du velger å gi en anmeldelse. Denne informasjonen er lagret i EU og vil kun bli samlet inn hvis du gir ditt samtykke.