Säkerhet och integritet

Znorky AS är ansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. I denna integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar, hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem.

Personuppgifter vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

– Grunduppgifter: namn, födelsedatum

– Kontaktuppgifter: adress, telefonnummer, e-postadress

– Konto- och profilinformation: Inställningar, inställningar,

– Betalningsinformation: Transaktionsinformation, betalningsmedel

– Kundhistorik och kundengagemang: order- och leveransinformation, kundvagnsrörelser, rabattkoder, lojalitetsprograminformation,

– Kundhistorik och kundengagemang: aktiva produkter och avtal samt produkter och tjänster du har haft tidigare, hur mycket och hur ofta de används, status på produkter/tjänster,

– Kundaktivitet: läsning och åtgärdshistorik från appar, webbplatser eller elektronisk kommunikation som vi skickar ut. Samt teknisk information om de enheter du använder

- Cookies: se vår information om cookies

I de flesta fall samlas personuppgifterna in direkt från dig eller så genereras de i samband med din användning av våra tjänster och produkter. När vi samlar in personuppgifter från andra källor samlar vi in ​​personuppgifter från följande källor: Vipps.

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst/kontraktsingående

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig, det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Administration av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med dig. Det kan till exempel vara kundtjänst, reklamationshantering och felkorrigering gällande din kundrelation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. Mycket av detta arbete går ut på att analysera olika former av personuppgifter, såsom kundaktivitet, kundhistorik samt konto- och profilinformation. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Anpassad användarupplevelse

Vi anpassar användarupplevelsen och kommunikationen till din kundrelation och vi använder personuppgifter för detta. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster, till exempel när du får e-post från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att välja bort delar av denna behandling genom att till exempel välja bort att ta emot mejl från oss. Utöver detta kan vi även be dig om samtycke till att använda dina personuppgifter för så kallad profilering, där vi härleder intressen och behov utifrån dina personuppgifter. Syftet med profileringen kommer att vara att göra vår marknadsföring mer relevant.

Systemövervakning, felkorrigering m.m.

Vi övervakar våra system för fel och problem. En del av dessa processer innefattar lagring och behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Säkerhet, upptäckt av bedrägerier och kriminella handlingar

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete för att skydda våra användare och oss själva mot bedräglig verksamhet, missbruk och kriminella handlingar. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Följ rättsliga skyldigheter

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter på grund av andra juridiska skyldigheter. Ett exempel på detta är information relaterad till försäljning, som vi är skyldiga att redovisa och lagra enligt bokföringslagen. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din egen information

Du kan begära en kopia av all information vi behandlar om dig. Kontakta oss på e-postadressen ovan för att utöva din rätt till åtkomst.

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att be oss korrigera eller komplettera information som är felaktig eller vilseledande.

Rätten att radera personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål. Du kan därför när som helst be oss att radera information om dig själv. Men observera att information som vi är skyldiga att behålla på grund av andra juridiska skyldigheter (som bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också be oss att begränsa behandlingen av uppgifter om dig. Det gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi ​​behandlar uppgifter om dig utifrån våra uppgifter eller utifrån en intresseavvägning har du rätt att invända mot vår behandling av uppgifter om dig. Det gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

Dataportabilitet

Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format. Kontakta e-postadressen ovan för att få dina personuppgifter utlämnade.

Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du säger till om du tycker att vi inte följer reglerna i personuppgiftslagen. Vänligen meddela oss först via den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till den norska datatilsynet.

Användning av tredjepartsverktyg för analys och reklam

Vi använder ett antal tredjepartsverktyg för att förstå hur besökare interagerar med vår webbplats och för att skräddarsy annonsering utifrån dina intressen. Här är en översikt över dessa verktyg och hur de behandlar dina personuppgifter.

Postkontor

Posthog är en användaranalysplattform som hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats. Informationen som samlas in lagras i EU och innehåller information om hur du navigerar på webbplatsen, vilka sidor du tittar på, hur länge du spenderar på webbplatsen och teknisk information om enheten och webbläsaren du använder.

Piwik Pro

Piwik Pro är en annan användaranalysplattform vi använder. Precis som med Posthog lagrar Piwik Pro dina data i EU. Piwik Pro kan samla in information om dina besök, inklusive var du kom ifrån (t.ex. en söksida), vad du tittade på, vad du klickade på och teknisk information om enheten och webbläsaren du använder. Om du inte ger ditt samtycke kommer Piwik Pro endast att lagra anonymiserad data.

Facebook

Vi använder Facebooks verktyg för att visa dig annonser som är relevanta för dina intressen. Facebook kan samla in information om din användning av vår webbplats, inklusive vilka sidor du besöker, vilka annonser du visar och andra åtgärder du vidtar. Dessa data kan innehålla personligt identifierbar information, såsom IP-adress, unika identifierare, webbläsarinformation och kan även användas för att skapa en profil över dina intressen för riktad annonsering. Facebook lagrar dessa uppgifter i USA.

Google Ads

Google Ads är ett annat verktyg som vi använder för att visa dig anpassade annonser baserat på dina intressen och tidigare onlineaktivitet. Google Ads samlar in information om dina besök på vår webbplats, vilket kan inkludera personligt identifierbar information som IP-adress, unika identifierare och webbläsarinformation. Denna information används för att skapa en profil över dina intressen för att ge dig mer relevanta annonser. Google lagrar dessa uppgifter i USA.

Yotpo

Yotpo är ett verktyg vi använder för att samla in och visa produktrecensioner och betyg. Yotpo samlar in personuppgifter som namn, e-postadress och din feedback om du väljer att lämna en recension. Denna information lagras i EU och kommer endast att samlas in om du ger ditt samtycke.